Omplacering av Schapendoes Tik  ca 6 år   Mattes ord och önskan

Gäller  Tiken på Start sidan

 
 
Omplacering
 
Jag har funderingar på att placera om min 6-åriga Schapendoestik om jag verkligen hittar rätt
person och en seriös person som verkligen är duktig på hundar och är beredd på att kämpa en
del. Det finns viss problematik här men det kan vi ta upp om det blir intressant. Ska jag
placera om henne ska det vara ett för allid hem. Hon ska inte skickas vidare för att det inte
funkar, så därför är det noga att man tänker igenom detta. Det kan också bli så att jag till att
börja med skriver ett provavtal så jag ser hur det funkar innan jag skriver över henne på
någon annan.
 
jag skulle helst vilja att hon kommer till någon på landet, så hon kan röra sig fritt i en inhägnad
trädgård då hon älskar att vara ute och är väldigt aktiv. Hon ska helst vara ensamhund utan
andra djur och helst inga småbarn. Hon är inte elak men det är lättare med större barn. Hon
kan inte lämnas själv hemma men det kan ju gå att vänja in, men hon har stor
separationsångest.
 
Det ska vara ett kärleksfullt hem med resurser att ta hand om henne, ha henne försäkrad och 
kunna tillgodose både dom känslomässiga behoven hon har och ekonomi så att man kan 
tillgodose hennes mentala och fysiska behov av träninig och utevistelse.
 
Förövrigt är hon en jättego och snäll hund trots sina problem.
 
Om du känner att du är rätt person för detta så maila Lisbeth  så vidarebefodrar hon till mig
och jag kontaktar dej om det är intressant.
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMPLACERING! Jag har funderingar på att placera om min 6-åriga tik om jag verkligen hittar rätt person och en seriös person som verkligen är duktig på hundar och beredd på att kämpa en del. Det finns viss problematik här, men det kan vi ta upp om det blir intressant. Ska jag placera om henne ska det vara ett för alltid hem. Hon ska inte skickas vidare för att det inte funkar, så därför är det noga att man tänker igenom detta. Det kan också bli så att jag till att börja med skriver att provavtal så att jag ser hur det funkar innan jag skriver över henne på någon annan. Jag skulle helst vilja att hon kommer till någon på landet så hon kan röra sej fritt i inhägnad trädgård då hon älskar att vara ute och är väldigt aktiv. Hon ska helst vara ensamhund utan andra djur och helst inga småbarn. Hon är inte elak men det är lättare med större barn. Hon kan inte lämnas själv hemma, men det kan ju gå att vänja in, men hon har stor separationsångest. Det ska vara ett kärleksfullt hem med resurser att ta hand om henne, ha henne försäkrad och kunna tillgodose både dom känslomässiga behoven hon har och ekonomi så att man kan tillgodose hennes mentala och fysiska behov av träning och utevistelse. För övrigt är hon en jättego och snäll hund trots sina problem. Om du känner att du är rätt person för detta så maila Lisbeth så vidarebefordrar hon till mej och jag kontaktar dej om det är intressant. Berätta lite om dej själv och vad du har för erfarenheter när det gäller hundar osv. Du måste vara någon som har tid att lägga ner det mesta av din tid. Alltså helst någon som är hemma på heltid.
 
 
❤️
 
 
 
 
❤️
 
 
 
OMPLACERING! Jag har funderingar på att placera om min 6-åriga tik om jag verkligen hittar rätt person och en seriös person som verkligen är duktig på hundar och beredd på att kämpa en del. Det finns viss problematik här, men det kan vi ta upp om det blir intressant. Ska jag placera om henne ska det vara ett för alltid hem. Hon ska inte skickas vidare för att det inte funkar, så därför är det noga att man tänker igenom detta. Det kan också bli så att jag till att börja med skriver att provavtal så att jag ser hur det funkar innan jag skriver över henne på någon annan. Jag skulle helst vilja att hon kommer till någon på landet så hon kan röra sej fritt i inhägnad trädgård då hon älskar att vara ute och är väldigt aktiv. Hon ska helst vara ensamhund utan andra djur och helst inga småbarn. Hon är inte elak men det är lättare med större barn. Hon kan inte lämnas själv hemma, men det kan ju gå att vänja in, men hon har stor separationsångest. Det ska vara ett kärleksfullt hem med resurser att ta hand om henne, ha henne försäkrad och kunna tillgodose både dom känslomässiga behoven hon har och ekonomi så att man kan tillgodose hennes mentala och fysiska behov av träning och utevistelse. För övrigt är hon en jättego och snäll hund trots sina problem. Om du känner att du är rätt person för detta så maila Lisbeth så vidarebefordrar hon till mej och jag kontaktar dej om det är intressant. Berätta lite om dej själv och vad du har för erfarenheter när det gäller hundar osv. Du måste vara någon som har tid att lägga ner det mesta av din tid. Alltså helst någon som är hemma på heltid.
 
 
❤️
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valpplaner Schapendoes och Leonberger